Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 14, 2018

Det är många spel som har släppts och som snart har release vilket gör oss väldigt glada men också lite stressade. Utöver alla nya spel har en telefon visats upp, competitive lägen läggs till och utökas och rykten går om visa spel.