Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 21, 2018

Lana gjorde vi mycket som små, även vart på på ett och annat Dreamhack. Nu när vi har blivit äldre har det avtagit och frågan är varför. I veckans avsnitt pratar vi också mycket om spel som är på väg, xbox nya avatar system och en del andra intressanta nyheter.