Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 1, 2018

Sanhok har släppts till PUBG. Vi har spelat en hel del av denna lite mindre och mer action fokuserad banan. PUBG har också infört ett event pass som... ja... de kanske inte har lyckats lika bra med. 

Vi har också tittat närmare på Battlefield V då mer information har släppts om spelet. Allt detta och mycket mer i avsnitt 32.