Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 8, 2018

Bossar kommer i många olika typer där spel som Zelda väljer en mer mekanisk väg jämfört med Dark Souls som väljer att göra bossarna ordentligt svåra. I avsnitt 33 pratar vi om bossar som står ut från mängden vare sig om de är dåliga eller bra. Vad är det egentligen som gör en bra boss?