Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 2, 2018

Det finns några stycken stora spel studios med många spel under sig. Varför har vissa lyckats så bra medans andra försvinner. I veckans avsnitt pratar vi om spelstudios vi gillar, inte gillar längre och de studios som hat stupat under åren. Vi är äntligen klara med shadow of the tomb raider och levererar en sen recension på spelet.